SLOBODA – BILO KADA, BILO GDJE

Sa NIBE Uplink-om i internetom Vi možete dobiti brzi pregled i trenutno stanje Vaše toplotne pumpe i graijanja Vašeg doma. Dobit će te jasan i solidan pregled gdje možete pratiti i kontrolisati komfort grijanja i tople vode. Ako Vam je sistem ugrožen ometanim radom dobit ćete e-mail što Vam omogučava da brzo reagujete.


  • Putem NIBE uplink, dobijate novu i efikasniju uslugu, koja vam daje brzu i jednostavnu kontorolu nad vašom toplotnim pumpom
  • Web interface vam putem interneta nudi direktan pregeld temparature, trenutnog statusa i kontrolu vaše toplotne pumpe
  • Daje vam mogućnost daljinske kontrole sa više različitih lokacija istovremeno
  • Jasan i lak način praćenja i kontrole grijanja i temparature tople vode za vaš maksimalan komfor
  • U slučaju prekida rada sistema, biće te alarmirani direktno preko e-mail te ćete moći odmah djelovati
  • Jednostavna instalacija
  • Moguća pohrana pregled parametara proteklog rada toplotne pumpe na disk (dijagram istorije)
  • Kompatibilan sistem – posjetite www.nibeuplink.com