NIBE SMO 20/40

SMO 40 je napredan, inteligentan kontrolni modul opremljen sa kontrolorom nove generacije za dobar komfort, dobru ekonomičnost i siguran rad. Jasne informacije o statusu, vremenu rada i svim temperaturama u sistemu su prikazani na velikom, lakom za čitanje displeju.

SMO 40 podržava veliki spektar različitih hidraulićkih šema. SMO 40 Vam dozvoljava da kombinujete NIBE zrak/voda toplotnu pumpu sa drugom opremom i kreirate Vaš lični, prilagođeni sistem grijanja. SMO 40 može da kontroliše do osam toplotnih pumpi u jednom sistemu. 

SMO 20/40 zajedno sa NIBE toplotnim pumpama rade lako na razne načine. Na primjer:

– Spojeno sa drugim izvorom grijanja kao na primjer gas, ulje, struja ili centralno grijanje.

– Spojeno sa NIBE bojler vode veličine potrebne da se zadovolje potrebne za toplom vodom.

– Ako imate bazen za plivanje, SMO 40 može da spoji Vašu toplotnu pumpu sa Vašim bazenom te da isti grije.

– Sistemi kontrolisani sa SMO 40 se takođe mogu spajati na solarne panele, dozvoljavajući Vam da koristite solarnu energiju kao dodatni izvor energije kada je dostupna.


NIBE SMO 40

Napredni kontrolni modul

  • Displej u boji sa korisničkim instrukcijama i višejezičnom podrškom.
  • Kontrola punjenja pumpe kao oprema iz NIBE-a.
  • Grijanje, hlađenje, grijanje bazena, konrola dodatnog izvora grijanja.
  • Jasne informacije o statusu, vremenu rada i sve temperature u sistemu su prikazane na velikom, lakom za čitane displeju.
  • NIBE SMO je kompatibilan sa NIBE Uplink-om.

NIBE SMO 20

Kontrolni modul

  • Displej u boji sa korisničkim instrukcijama i višejezičnom podrškom.
  • Konrola punjenja pumpe kao oprema iz NIBE-a.
  • Grijanje, hlađenje, grijanje bazena, kontrola dodatnog izvora grijanja.
  • Jasne informacije o statusu, vremenu rada i svim temperaturama u sistemu je prikazano na velikom, lakom za čitanju displeju.
  • NIBE SMO je kompatibilan sa NIBE Uplink-om.