VODA/VADUH TOPLOTNE PUMPE – SPLIT

Cjelokupan split program za grijanje, hlađenje i tolu vodu

Mi smo razvili novi asortiman šest različitih split kombinacija pogodnih za nove zgrade kao i obnovljene instalacije. Faktori kao što je veličina Vašeg doma, gdje živite i Vaša potreba za potrošnom vodom će odrediti koji paket je najbolji za Vas.

Pored unutrašnjih jedinica, tri različite veličine vanjskih jedinica su takođe dostupne. Svaki kombinovani paket, koji sadrži fiksiranu unutrašnju jedinicu i vanjsku jedinicu, je sa pažnjom razvijen da dosegne optimalne performanse (COP) za grijanje i toplu vodu.

Unutrašnje jedinice se sastoje od sve u jedan uređaja sa spremnikom za toplu vodu ili kontrolnog uređaja (hydro box) sa izborom posebnih spremnika.

Razvoj je baziran na našem dugogodišnjem iskustvu sa toplotnim pumpama u zahtjevnoj Skandinavskoj klimi.

Pregled

NIBE zrak/voda toplotna pumpa, program za stambenu upotrebu.

  • Laka instalacija, pogotovo za sve u jedan unutrašnje jedinice
  • Odaberite od šest različitih da zadovoljite Vaše individualne potrebe
  • Funkcija aktivnog hlađenja. Mogućnost hlađenja ventilokonvektorima i putem instalacije podnog grijanja
  • Najbolja u klasi uštede energije. Temaparatura polazi od 58 ᴼC i rad na vanjskoj temparaturi od – 20 ᴼC
  • Potpuni program opreme, na primjer unaprijed definisan solarni paket
  • Mogućnost kombinovanja sa već postojećim sisitemima za grijanje kao što su plin, lož ulje i sl. Spajanje se vrši na unutrašnju jednicu čija automatika upravlja dodatnim izvorom girjanja

U ponudi su:

  • NIBE AMS 10-8
  • NIBE AMS 10-12
  • NIBE AMS 10-16

NIBE ACVM sistem

Vanjska jedinica Unutrašnja jedinica
NIBE AMS 10-8 NIBE ACVM 270
NIBE AMS 10-12 NIBE ACVM 270

NIBE HBS 10/11 sistem

Vanjska jedinica Unutrašnja jedinica Unutrašnja jedinica
NIBE AMS 10-8 NIBE HBS 10-12/11-12 HE30/HEV300/HEV500
NIBE AMS 10-12 NIBE HBS 10-12/11-12 HE30/HEV300/HEV500
NIBE AMS 10-16 NIBE HBS 10-16/11-16 HE30/HEV300/HEV500