NIBE F2300

Toplotne pumpe vazduh/voda NIBE F2300 sekoriste za grijanje stambenih i poslovnih objekata kao i grijanje tople potrošne vode. Predviđene su za objekte od 5-22 kW proračunske snage grijanja.
U ponudi su u veličinama od 14 i 20 kW. Vođene odgovarajućom automatikom imaju mogućnosti spajanja na različite sisteme grijanja (podno, radijatorsko itd.), grijanje tople vode, bazena itd.
Posebna pažnja je data minimalizaciji nivo buke. F2300 – 20 kW je jedna od najtiših toplotnih pumpi dostupnih na tržištu.

Pregled

  • COP nivoi su među najboljim na tržištu
  • Temparatura polazi od 65 °C (63 °C na vanjskoj temparaturi od – 25°C)
  • Veoma nizak nivo buke
  • Radi na vanjskoj temparaturi od – 25°C
  • Ugrađena posuda za odvod kondenzata

MOGUĆA KOMBINACIJA SA VANJSKOM JEDINICOM NIBE F2300

NIBE VVM 310/VVM500 sistem

Vanjska jedinica Unutrašnja jedinica
NIBE F2300-14 NIBE VVM 500
NIBE F2300-20 NIBE VVM 500

NIBE SMO 20/40 sistem

Vanjska jedinica Unutrašnja jedinica
NIBE F2300-14 NIBE SMO 20/40
NIBE F2300-20 NIBE SMO 20/40

NIBE F2040

Toplotne pumpe vazduh/voda NIBE F2040 sekoriste za grijanje stambenih i poslovnih objekata kao i grijanje tople potrošne vode. Predviđene su za objekte od 5-16 kW proračunske snage grijanja.
U ponudi su u veličinama od 8, 12 i 16 kW. Vođene odgovarajućom automatikom imaju mogućnosti spajanja na različite sisteme grijanja (podno, radijatorsko itd.), grijanje tople vode, bazena itd.

Pregled

  • Inverter kopresor
  • Funkcija hlađenja
  • Vanjska jedinica kompaktnih dimenzija
  • Ugrađena posuda za odvod kondenzata

MOGUĆA KOMBINACIJA SA VANJSKOM JEDINICOM NIBE F2040

NIBE VVM 310/VVM500 sistem

Vanjska jedinica Unutrašnja jedinica
NIBE F2040-8 VVM 310/VVM 500
NIBE F2040-12 VVM 310/VVM 500
NIBE F2040-16 VVM 310/VVM 500

NIBE VVM 320 sistem

Vanjska jedinica Unutrašnja jedinica
NIBE F2040-8 VVM 310/VVM 320
NIBE F2040-12 VVM 310/VVM 320

NIBE SMO 20/40 sistem

Vanjska jedinica Unutrašnja jedinica
NIBE F2040-8 NIBO SMO 20/40
NIBE F2040-12 NIBO SMO 20/40
NIBE F2040-16 NIBO SMO 20/40

Ove NIBE proizvodi su proizvedeni sa posebnom pažnjom da bi instalacija bila što jednostavnija. Na primjer: uz toplotnu pumpu se uvijek isporučuju fleksibilne cijevi za spajanje vanjske jedinice sa instalacijom. Takođe je dostupan širok asortima opreme uz veliki broj mogućih kombinacija.